Irish

Fáilte chuig Suíomh Gréasáin Bhord Póilíneachta Thuaisceart Éireann.

Is bord neamhspleách é an Bord Póilíneachta a bhfuil 19 mball ar fad air, iad ag déanamh cinnte de go gcuirtear seirbhís éifeachtach chuntasach agus neamhchlaonta póilíneachta ar fáil, seirbhís a mbeidh muinín ag an phobal ar fad aisti.

Seo a leanas an Réimse Oibre a dhéanann muid:

Maoirseacht SPTÉCearta Daonna

Dul i ngleic leis an PhobalTaighde agus Staitisticí

Comhpháirtíochtaí Póilíneachta Ceantar Pobal agus Pinsin

Gabh i dteagmháil linn:

Tá roinnt bealaí ann ar féidir leat dul i dteagmháil linn:

Is féidir leat scairt ghutháin a chur orainn ag: 028 9040 8500

Má tá tú chun scairt ghutháin a chur orainn,  cuimhnigh air, le do thoil, nach bhfuil ár bhfoireann oibre ilteangach agus nach mbeidh siad in ann ach freagra a thabhairt ar ghlaochanna i mBéarla amháin.  Bheadh muid sásta, áfach, litir, facs nó ríomhphost a fháil uait.  Má bhíonn siad seo i dteanga nach Béarla í, gheobhaidh muid aistrithe é agus tabharfaidh muid aisfhreagra ort.

Cé go ndéanfaidh an Bord gach iarracht réasúnta freagra a thabhairt ort, b'fhéidir nach mbeidh muid i gcónaí ábalta cóipeanna aistrithe d'fhoilseacháin Boird a chur ar fáil duit.  Nuair a bhítear ag déileáil le hiarratais ag cuartú eolais i dteanga nach í an Béarla í, cuirfidh an Bord san áireamh an costas iomlán a bhaineann le freagra substainteach a chur ar fáil i dteanga nach í an Béarla í. Cé go bhfuil an Bord tiomanta i dtreo go ndéanfar cinnte de go ndéana sé cumarsáid éifeachtach lena chuid custaiméirí ar fad, agus go bhfreastlaíonn a chuid seirbhísí ar riachtanais na gcustaiméirí, tá seans ann go mbeidh ócáidí ann nach féidir leis an Bhord an t-eolas  a chur ar fáil sa teanga inar iarradh é.

Is féidir leat scríobh chugainn ag: Bord Póilíneachta Thuaisceart Éireann, Waterside Tower, 31 Clarendon Road, Clarendon Dock, Béal Feirste BT1 3BG

Is féidir leat teachtaireacht Facs a chur chugainn ar: 028 9040 8525

Is féidir leat ríomhphost a chur chugainn ar: information@nipolicingboard.org.uk

Téacsghuthán:

028 9052 7668

Léarscáileanna

Má bhíonn tú ag teacht chuig an Bhord Póilíneachta fá choinne cruinnithe, tá fáil ar léarscáileanna chun cuidiú leat teacht orainn.

Is féidir teacht ar léarscáil áitiúil a léiríonn áit a bhfuil an Bord Póilíneachta suite i gClarendon Dock ag:

small map

Is féidir teacht ar léarscáil a léiríonn an bealach is féidir dul chuig Clarendon Dock ó áiteanna eile i dTuaisceart Éireann ag:

NIPB Map

twitterfaceFacebook and Twitter

Visit us on Facebook and follow us on Twitter: @nipolicingboard